Smrtelný útok velké argentinské dogy!

05.01.2020

V listopadovém vydání Žurnálu jsme přinesli vpravdě otřesnou zprávu od jindřichohradecké městské...

[celý článek zde již 05.01.2020]


Nela Boudová exkluzivně pro Žurnál

05.01.2020

Nela Boudová (52) prošla spoustou úspěšných filmů i televizních seriálů, přičemž v mnohých i...

[celý článek zde již 05.01.2020]


Opilci přivodili taxikáři infarkt!

09.12.2019

J. Hradec – Před nálevnou na hradeckém nábřeží došlo 16. listopadu k dramatické potyčce s málem...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Starosta Stanislav Mrvka: Dopravní situaci vyřešit musíme, ne však mostem přes Vajgar.

Publikováno: 01.11.2019

Co přinese nový územní plán města? Uklidní obyvatele hradeckých sídlišť, nebo dá zelenou developerům? Jak město naloží s nedávno nabytou oborou? A co dlouhodobě neúnosná dopravní situace ve Vídeňské ulici? Nabízí se řešení? Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD) odpovídá i na několik dalších dotazů.

Rada města doporučila zastupitelům schválení odkupu domu číslo 62 v Nežárecké ulici, tedy domu kladenského podnikatele Miloše Vorlíčka, který zde údajně měl budovat byty pro sociálně slabé spoluobčany. (Žurnál 4/2019) Co bylo důvodem vašeho doporučení?

S. Mrvka: Důvody byly dva. Zaprvé… Jedná se o objekt, který by město mohlo využít pro výstavbu bytů, kterých není nikdy dost. Počet odhaduji tak na dvacet. A důvodem druhým byl fakt, že v Hradci došlo nedávno k rozvíření obav z toho, že by se do inkriminovaného domu mohli nastěhovat potenciálně problematičtí lidé, tzv. nepřizpůsobiví, a my považovali za vhodné tyto obavy rozptýlit. Právě odkupem.

O jaké částce se bavíme?

S. Mrvka: Objekt byl nabízen za bezmála dvacet milionů, ale nám se tuto částku podařilo srazit na polovinu.

Zastupitelé se doporučením Rady města zabývali na zasedání 25. září. Jak to dopadlo?

S. Mrvka: Zastupitelstvo koupi uvedeného objektu schválilo.

Na témže zasedání schválili zastupitelé změnu územního plánu. Tato změna se dotkne i diskutované plánované výstavby víceúčelových – tedy částečně i bytových – domů na sídlištích Pod Kasárny a U Nádraží. (bývalá restaurace a mateřská škola) Mají vlastníci těchto domů po změně územního plánu volné ruce?

S. Mrvka: Ne. Pokud by byli vlastníci-stavitelé vázáni původním územním plánem, mohli by v uvedených lokacích postavit de facto cokoli. Žádná regulace zde totiž nebyla a územní plán je zásadním způsobem nelimitoval. Kdežto územní plán nový určitou regulaci umožňuje. Prostorovou, výškovou… Změnu územního plánu by tedy lidé z obou jmenovaných sídlišť mohli vnímat pozitivně.

Oni však tvrdí, že se v obou případech jedná o objekty občanské vybavenosti, v nichž dosavadní územní plán vznik bytů neumožňoval. Jinak řečeno, kdyby ke změně územního plánu nedošlo a stávající plán byl dodržován, byli by na tom líp. Můžete to okomentovat?

S. Mrvka: K vysvětlení pojmů běžela na zastupitelstvu široká diskuze a byla snaha tyto pojmy vysvětlit. Objekty občanské vybavenosti umožňují výstavbu, kde je procentuálně stanoveno, jak velkou část mají tvořit například provozovny a jak velká část může být určena pro byty. Já chápu, že tato diskuze je v současné době hodně vyhrocená, ale právě tím, že bude projednávána změna územního plánu, lze do dalšího znění zapracovat dohodnuté regulace, jež současný stav neumožňuje. Tento proces bude poměrně dlouhý a všichni během něj mohou ve stanovených fázích předkládat připomínky, které budou zapracovány. Své řeknou samozřejmě i urbanisté.

Město je už dva roky vlastníkem přilehlé obory. Co s ní zamýšlíte? Jedná se o kvalitní smíšený les se stoletými stromy a o poměrně unikátní biotop. Nebylo by vhodné udělat z obory příměstský přírodní park?

S. Mrvka: Ano, tohle je jedna z věcí, co leží na stole. V oboře postupně opravujeme vše, co opravu potřebuje. Cesty, části hraničních zdí, objekty… Pracujeme také na zdejší, nedávno dokoupené ubytovně, kde brzy dojde například na vybudování nové odpadní jímky. Samozřejmě bychom si přáli, aby se městská obora stala odpočinkovou zónou, je pro to jako stvořená. Aktuálně ale máme i zde problém s kůrovcem a já nedokážu odhadnout, jak to s místními smrky dopadne. Doufám, že dobře.

Hradecký právník Jaroslav Dubenský se v minulém vydání vyjádřil k několika lokálním tématům. Například k neúnosné hustotě dopravního provozu ve Vídeňské ulici. Hlavně na křižovatce s ulicí Václavskou. Má tento problém nějaké řešení?

S. Mrvka: Má. Řešením by bylo udělat z této ulice jednosměrku. Nejde jen o hustý provoz a s ním spojené kolony, jde i o bezpečnost chodců a cyklistů. Ale stavební úpravy, které by jejich bezpečnost zlepšily, tedy rozšíření chodníku a vytvoření koridoru pro cyklisty, jsou při zachování dvousměrného provozu zcela nereálné. Zjednosměrnění Vídeňské ulice by ovšem muselo předcházet dokončení rekonstrukce ulice Václavské, která do Vídeňské ústí a musela by posloužit jako objízdná trasa. Možná to bude ještě nějaký čas trvat, ale jsem přesvědčen o tom, že k této dopravní změně jednou dojde.

A co doktorem Dubenským navrhovaný mostek přes rybník Vajgar? Věc k diskuzi nebo nereálná fikce?

S. Mrvka: Domnívám se, že by to Hradečáci nezkousli. Z estetického hlediska si to ani já neumím představit. Narušit ten jedinečný pohled mostem? Odklonit dopravu z Vídeňské ulice a z centra města potřeba určitě je, avšak jiným způsobem. Automobily je nutno dostat na obchvaty. Hlavní trasa z centra na sídliště Vajgar by neměla vést Vídeňskou a Jáchymovou ulicí, nýbrž po tahu mezi kruhovými objezdy u marketů Lidl a Albert. Řešení v podobě mostu přes Vajgar za sebe v podstatě vylučuji.

V čerstvě zrekonstruované Pravdově ulici má vzniknout tzv. WC modul, jinak řečeno samoobslužné veřejné záchodky, které by měli využívat především cestující z autobusů, jež zde na několika zastávkách zastavují. Takže počin, který má jistě opodstatnění. Na druhou stranu u konečné zastávky autobusů MHD v Otíně, kde řidiči nezřídka dlouho čekají před další jízdou, sociální zařízení chybí. (Žurnál 9/2019) Je to věc provozovatele MHD, jistě, nicméně pozemek, znečišťovaný šoféry, kteří si nemají kam odskočit, patří městu. Nezvládli byste WC i tady?

S. Mrvka: Víte, WC bude v Pravdově ulici kvůli tomu, že se zde denně pohybují snad tisíce cestujících. Zatímco WC na konečné v Otíně by sloužilo jen několika autobusákům. Ovšem jestliže někdo podá návrh na vybudování tohoto sociálního zařízení, vyčíslí jeho cenu a zastupitelstvo to odsouhlasí, proč ne? Je však třeba uvědomit si ještě jedno. Provozovatel MHD má ve smlouvě, že se o své zaměstnance musí postarat. Měl by se o ně tudíž postarat i v tomto ohledu a toaletu na oné otínské zastávce zřídit. Dovolím si ještě doplnit, že už je připraveno jiné řešení. Po jednání s provozovatelem MHD by měly být v rámci úpravy jízdních řádů přestávky přesměrovány na autobusové nádraží, kde zázemí pro řidiče vytvořeno je. Podmínkou je, že se nám podaří upravit jízdní řády tak, aby nedošlo ke zhoršení dopravní obslužnosti.

- Svatopluk Doseděl -